Abarth broschyr

Hur man navigerar i prisöversikten:

Klicka på pilen på höger sida av prisöversikten för att bläddra, eller klicka på den dubbla pilen i hörnet för att gå direkt till fram- eller baksida.

Du kan zooma in genom att klicka på en specifik sida, och du zoomar enkelt ut igen genom att klicka på sidan en andra gång.

Överst på skärmen ser du ett antal ikoner. Dessa mouseover ikoner med tillhörande hjälptext förklarar mer om vad du kan göra, till exempel spara en PDF, skriva ut prisöversikten eller skicka den vidare till en vän.

Utrustningsnivå och tillvalsutrustning varierar beroende på marknad eller lokala lagkrav. Uppgifterna i denna publikation är endast vägledande.

FCA kan ändra de modeller som beskrivs i denna publikation när som helst av tekniska eller kommersiella skäl.

    ...